רווחה: מרכז יום טיפולי "יותם" מוקם בשכונה ו' החדשה

בשבועות הקרובים תחלנה עבודות הקמת המרכז הטיפולי, בשכונה ו' החדשה.

במרכז המיועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יתקיימו מגוון פעילויות חברתיות וחוגי העשרה.

המבנה החדש ישתרע על שטח של כ- 720 מ"ר ויכלול: חדר רב תכליתי לפעילויות, חדרי חוגים, חדרי שירות וחצר משחקים.

מדובר בפרויקט משותף לעיריית באר שבע, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקרן "שלם".

עלות הקמת המרכז נאמדת בכ- 6 מלש"ח.