"הערבים והבדואים צריכים להשתלב פוליטית באחת המפלגות הגדולות בישראל ולא במפלגות מגזריות ערביות"

עדיסאן אבו עבדון יו"ר פורום אנשי העסקים בנגב יוצא בקריאה מיוחדת: "כדי  להתמודד עם בעיות של הערבים בישראל עלינו להתארגן ולהשתלב באחת המפלגות הגדולות. להחליט עם מי הולכים ליצור מפקד ולהתחיל להשפיע מבפנים כאשר ניצור נציגות שלנו בכנסת. אין מקום יותר למפלגות הערביות או מגזריות וכך נהיה גם חלק מהחברה הישראלית."

הערבים והבדואים צריכים להתבגר פוליטית ולהבין שעליהם להיות חלק מהמרקם הפוליטי וחלק מהמפלגות בישראל הגדולות: ליכוד עבודה יש עתיד. המפלגות הערביות לא מייצגות את האוכלוסיה הערבית, לא מטפלות בהם פוליטית ולא מהוות פתרון בשום צורה. עלינו להתבגר פוליטית ולהבין כי יש לפעול בדמוקרטיה באופן בוגר וחכם יותר ולעזוב את הדרך הישנה.

יש אכזבה גדולה מחברי כנסת כיום המתיימרים לייצג את המגזר אבל אין להם קשר אמיתי  אלינו מלבד הרצון לקבל את הקולות שלנו בקלפי. לכן הבדואים כמו הערבים חייבים להתארגן בעצמם ולהוכיח כי הם חלק מהפוליטיקה הישראלית ולהשפיע בתוכה למענם. כך גם נהווה מנוף נוסף וחשוב לפיתוח הנגב.

עדיסאן רואה עצמו נציג לא רק של הבדואים אלא גם של החברה הערבית בישראל כדי להוות גשר בינם לחברה הישראלית ולשלבם טוב יותר. עלינו לפתור את הבעיות האמיתיות של הערבים בישראל בלי דמגוגיה או לנצל אותם פוליטית. הדרך שלי תביא לידי כך באופן המוצלח ביותר. לכן עלינו להיות חלק ממפלגה גדולה ולפעול בתוכה פוליטית."