משפטים: איך לפתור את החובות ללא פשיטת רגל ללא איחוד תיקים או כינוס נכסים

חובות גדולים הינם בעיה שרבים מתמודדים איתם. אולם כיצד ניתן לפתור חובות גדולים מבלי להכנס להליך של פשיטת רגל, איחוד תיקים, כינוס נכסים. הליכים אלה מציבים בעיה קשה לאחר מכן על החייב. הוא אמנם נפטר לכאורה מחובותיו, אך נשאר עם חוסר יכולת לקבל משכנתה, או הלוואה, בעיות בפתיחת חשבון בנק ועוד בעיות שלא עוזבות אותו שנים רבות לאחר מכן ואולי אף לכל חייו. מה גם שהוא נדרש להליך לא פשוט שגם באמצעותו הוא משלם חלק לא קטן מהחוב.

האם ניתן להגיע לאותן תוצאות של התמודדות מול חובות ללא הליך זה?

עו"ד אסף סיידה מסביר כי אכן יש פתרון שלא רבים מכירים:

עו"ד סיידה: "רצוי להתמודד עם החובות שנוצרו, גם אם גדולים בדרך משפטית ללא ההליכים של פשיטת רגל או כינוס נכסים שמשאירים תוצאות לשנים ארוכות לאחר מכן. ניתן להתמודד מול הנושים במו"מ ולהגיע להסדרים של מחיקת חובות שיגיעו אף ל 70 אחוזים, תלוי כמובן בכל מקרה ומקרה, וזאת ללא פניה להליך של פשיטת רגל.

מבחינה משפטית מדובר בעבודה קשה כמייצג של החייב, אך בסופו של תהליך הצלחה של מהלך כזה מביאה לפתרון אמיתי של החובות מול הנושים, פתרון ללא פשיטת רגל שנשארת על גבו של החייב.

גם בהליך של פשיטת רגל לא כל שכן איחוד תיקים החייב משלם לפחות 30 אחוזים מהחוב ואף יותר. אז מדוע לא לנסות להגיע מראש להסדר ללא הליך שיותיר חותם קשה על החייב.