הסתיימו עבודות פיתוח תאורה בבית העלמין החדש והקמת בית הספדים

המועצה הדתית באר שבע השלימה בימים אלה את עבודות התשתית להקמת תאורה בבית העלמין החדש. העבודות כללו תאורה חדשה שתאפשר קיום לוויות לילה עם תאורה באופן שיהיה נוח ומכובד עבור משפחות הנפטרים ויקיריהם.

המועצה הדתית תמשיך לפתח שלב ב' נוסף בבית העלמין עם התפתחות בית העלמין בעתיד, כך שכל בית העלמין גם העתידי יכלול תאורת לילה.

פיתוח נוסף בבית העלמין, הקמת בית הספדים נוסף חדש שישרת את ציבור האבלים. כיום קיים בית הספדים אחד ועם הקמת בית הספדים נוסף יהיה ניתן לערוך שני הספדים באופן מכובד תחת מבנה.

הממונה על המועצה הדתית שוקי דמרי אמר כי מדובר בהמשך עבודות פיתוח אותם עורכת המועצה הדתית כשרות לתושב והמשך לפעילות של המועצה לתושבים.