עשרות מוסדות חינוך וציבור בבאר-שבע ייצרו חשמל בעצמם

עיריית באר-שבע החלה בהתקנה של תאים פוטו-וולטאיים להפקת חשמל מקרינת השמש על גגות עשרות מוסדות חינוך וציבור בעיר שנמצאו מתאימים לפרויקט. שטח המערכות יהיה כ-10,000 מ"ר והן יספקו 640 קוט"ש.

התקנת המערכות הירוקות נעשית בשיתוף ובסיוע של המשרד להגנת הסביבה וקק"ל וכחלק מהחתימה של העיר באר- שבע על אמנת פורום ה- 15 להפחתה של פליטות גזי חממה וזיהום אוויר. המיזם מצטרף למגוון תהליכים ופרויקטים שהובילה ומובילה העירייה בשנים האחרונות לקידום איכות הסביבה ופיתוח בר- קיימא בבאר – שבע בשיתוף משרדי ממשלה, ארגוני הסביבה והציבור הרחב לרבות תוכנית אסטרטגית לקיימות עירונית, תוכניות אב ותוכניות פעולה בתחומי הסביבה השונים כגון הפחתת פליטות גזי חממה, טיפול בפסולת בניין ומיחזור פסולת יבשה, בנייה ירוקה ועיצוב המרחב העירוני. כמו כן, מקדמת העירייה נטיעה של עצים והקמת פארקים וריאות ירוקות, הצללה של אזורי משחקים ורחובות שתאפשר שימוש יעיל במרחב העירוני לאורך כל היום וכן סלילת שבילי אופניים.

יועץ רה"ע לנושא קיימות פרופ' עדי וולפסון ציין:  "התקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות מבני ציבור בעיר היא דוגמא מצוינת לניצול מרבי ומיטבי של השטח הבנוי וייצור אנרגיה ירוקה שאינו כרוך בפליטות מזהמים או בהפרה של שטחים פתוחים ".

מתאמת קיימות עירונית, רונית איבגי ציינה: " לצד ערכים ציבוריים והגברת המודעות לאיכות הסביבה בהיותו מיושם על גגות מוסדות חינוך ברחבי העיר יוכלו תלמידים ללמוד ולראות מקרוב כיצד מייצרים חשמל מאנרגיית השמש

וכן יחולקו לתלמידים חומרי הסברה על המערכת הסולארית. ללא ספק הפרויקט יהווה ציון דרך חשוב לשימוש מושכל באנרגיה ירוקה ושמירה על איכות הסביבה ".

 

_________________________________________________________________________________

עידן הנגב- מרכזים לוגיסטיים, משרדים ושטחי אחסון להשכרה באזור התעשייה החדש "עידן הנגב". המבנים הינם לשימוש רב תכליתי, המתאימים לתעשייה, בתי מלאכה ושירותים נלווים. הבוחר למקם את עסקו בפארק זה, ייהנה מכל ההטבות של אזור תעשייה בעדיפות לאומית א', כגון מענקים, סיוע בשכר עובדים וברכישת ציוד יצרני, הנחות או פטורים ממס וכיו"ב.