עסקים: לראשונה: מנהל הרכש במשרד הביטחון מקים דסק לעסקים קטנים ובינוניים 

לראשונה: מנהל הרכש במשרד הביטחון מקים דסק לעסקים קטנים ובינוניים

בשורה לעסקים קטנים ובינוניים: מנהל הרכש במשרד הביטחון (מנה"ר) מקים דסק עסקים קטנים שתכליתו לבנות ולחזק את קשרי התעשיות הקטנות והבינוניות עם משרד הביטחון וליתן מענה ייעודי לצרכיהם.

הדסק יפעל למען התרת חסמי כניסה, הנגשת המכרזים לאוכלוסייה רחבה יצרנים חדשים וקיימים,   בדגש על אזורי עדיפות לאומית ופריפריה, וסיוע להשתלב כקבלני משנה בתעשיות הביטחוניות הגדולות.

מנהל הרכש במשרד הביטחון (מנה"ר) הינו גוף הרכש הגדול בישראל. היקף הרכש שמבצע מנה"ר עומד בממוצע על כ- 11 מיליארד שקל בשנה. 90% מהרכש נעשה מעסקים קטנים ובינוניים, כאשר  25 אחוזים מתבצע מאזורי עדיפות לאומית וקווי עימות.  הדסק החדש יפעל בשיתוף עם משרד הכלכלה – מעוף וארגוני המעסיקים במשק.

בראש הדסק תעמוד שירן אברהם כהן  (35) בוגרת תואר ראשון בניתוח מערכות ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים. אברהם כהן בעלת 10 שנות נסיון בתחום הרכש, האחרון כיהנה כמנהלת מחלקת בקרת אש ביחידה לרכש מרכבה ונמ"ר במנה"ר.

אבי דדון (אל"מ במיל') ראש מנה"ר: ״אנו במנה"ר שמים לנגד עינינו את קידום התעשייה המקומית, בדגש על פריפריה וקווי עימות. לא בכדי אחוז הרכש מאזורים אלה נמצא בעליה כבר מספר שנים ברצף. דסק עסקים קטנים ובינוניים שהוקם מהווה בשורה של ממש עבור עסקים אלו, להם מטבע הדברים, מאפיינים וצרכים ייחודיים". רמי אהרונוב סגן ראש מנה"ר לתיעוש וניהול רכש: "הדסק החדש יהיה כתובת עבור ספקים קטנים ובינוניים ויפעל במטרה לסייע להם מול אגפי הרכש השונים במשרד".