הוארך מועד מחיקת ריביות והפחתת החובות לתאגיד מי שבע

תאגיד מי שבע מאריך את תקופת האפשרות למחיקת ריביות בגין חובות לצרכנים. נצלו את המועד כדי לה]חית את החוב שצברתם.

1. המבצע יתקיים בתקופה שבין 2.4.19 – 31.12.19

2. במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

    א. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר.

    ב. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר.

אנו רואים במבצע זה חשיבות עליונה, בואו עוד היום להסדיר את חובכם ולנצל את המבצע!
למימוש המבצע יש להגיע למרכז שירות הלקוחות בתיאום תור מראש!