צריכת מים: מהם בעצם "הפרשי מדידה" / "צריכה משותפת"?

מהם בעצם "הפרשי מדידה" / "צריכה משותפת"?
▪️הפרשי מדידה הנם, צריכת המים המשותפת במתחם הנוצרת בין היתר משימוש במים לטובת השקיית גינות, שטיפת מכוניות, ניקיון הבניין, שימוש בברזי כיבוי אש ועוד.
▪️הפרשי המדידה מתווספים לצריכת המים הפרטית בנכס והצריכות מוצגות בספח התקופתי.
▪️כמו שהצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מד מים פרטי המשויך לכל נכס, הצריכה הכוללת במתחם נמדדת במד המים הראשי.
▪️במידה וכמות הצריכה שנמדדה הנה צריכה חריגה ביחס להפרשי המדידה הממוצעים במתחם, התאגיד מחויב על פי חוק לעדכן את דיירי המתחם.

💧 איך מחושבים הפרשי המדידה בספח התקופתי?
▪️בהתאם לדרישות והוראות החוק.
▪️הפרשי מדידה = (צריכה במד המים הראשי)-(צריכות פרטיות).
▪️הפרשי המדידה הינם, ההפרש בין סך כמות המים הנמדדת במד המים הראשי במתחם בניכוי כמויות המים שנמדדו במדי המים המשויכים לדיירים (צריכה פרטית).
▪️הפרש המדידה מחולק בין הדיירים במתחם באופן שווה!

💧 מה עלול להוביל לעליה בצריכה המשותפת / בהפרשי המדידה?
▪️כשל במערכות ההשקיה והגינון במתחם ו/או תכנון לקוי שמוביל להשקיית יתר. מה עושים? בודקים את תקינות המערכות ומוודאים כי מבוצעת השקייה יעילה ונכונה במתחם.
▪️שימוש של דיירי המתחם בברז כיבוי האש המשותף במתחם לטובת שטיפת הרכבים הפרטיים, ניקיון ועוד. מה עושים? משתמשים במים שמולאו בדלי ולא בצינור הכיבוי וכך מונעים בזבוז מים.
▪️נזילה בצנרת המשותפת במתחם משפיעה באופן ישיר על הפרשי המדידה. למידע נוסף על נזילות ודרכי פעולה לחצו>> https://bit.ly/2r6uyYI